Sùil air ais anns an Sgàthan

£7.99

A bharrachd air cho measail ’s a tha e air seann tractairean, tha iomadach tachartas sa bheatha aig Murchadh Peutan air an innse an seo ann an dòigh inntinneach, aotrom – bho òige san Eilean Sgitheanach, ag obair air a’ phoileas an Glaschu, a’ teagasg ann an sgoil an Ceinia agus eile. Bha e an uair sin a’ teagasg Saidheans agus Matamataig tro mheadhan na Gàidhlig ann an Àrd-sgoil Phort Rìgh, obair a chòrd ris gu mòr.

Barrachd

Weight 1 kg
ISBN

N 978-1-900901-95-6

Published

2018

gd