Mu ar deidhinn

Chaidh am foillsichear Gàidhlig CLÀR a chur air chois ann an 1996. B’ e ar prìomh amas leabhraichean ùra fhoillseachadh le cuideam air sgrìobhadh ann an Gàidhlig a-mhàin.

Tha CLÀR a-nis air còrr is 80 leabhar fhoillseachadh. Tha sinn air sgrìobhadh bho chòrr is 100 ùghdar Gàidhlig fhoillseachadh agus gu dearbh, bidh seo a’ fàs agus a’ fàs.

’S e buidheann saor-thoileach a th’ ann an CLÀR agus the sinn a’ feuchainn ri sgrìobhadh de gach seòrsa fhoillseachadh. Dh’fhoillsich sinn leabhraichean de dhíomadh gnè: ficsean, rosg eile, bàrdachd, an iris STEALL, dràma, fiosrachadh, beul-aithris, spòrs agus corra leabhar-chloinne. An co-bhonn ri Comhairle nan Leabhraichean, dh’fhoillsich sinn còrr is 30 leabhar mar phàirt de shreath Ùr-Sgeul.

Leabhraichean ùra

gd