Chaidh am foillsichear Gàidhlig CLÀR a chur air chois ann an 1996. B’ e ar prìomh amas leabhraichean ùra fhoillseachadh le cuideam air sgrìobhadh ann an Gàidhlig a-mhàin.

Tha CLÀR a-nis air còrr is 80 leabhar fhoillseachadh. Tha sinn air sgrìobhadh bho chòrr is 100 ùghdar Gàidhlig fhoillseachadh agus gu dearbh, bidh seo a’ fàs agus a’ fàs.

gd