Hiort

£9.99

Nobhail eucoir bho Iain F. MacLeoid. Nuair a gheibhear corp nighean og air na h-Eileanan Flannach, tha e coltach gu bheil cuisean gu math dorainneach air a bhith a’ dol air adhart. Theid iarraidh air D.I. Cameron rannsachadh a dheanamh, comhla ris am pathologist, Kate St John.

A reir coltas a’ chuirp, 's ann bho Hiort a thàinig an nighean. Ach tha car sa sgeul. ’S e sgeulachd mu dhiomhaireachd an latha an diugh a th’ ann, a’ figheadh a-steach beatha na Hiortach mar a bhiodh e aig toiseach an fhicheadamh linn. Tha ceathramh nobhail Iain F. do CHLAR a’ toirt iomadh car agus bidh i gad chumail air bhioran bho thoiseach gu deireadh.

Seòrsa
Tagaichean

Barrachd

Weight 1 kg
ISBN

978-1-9161458-8-7

Published

2021

gd