A’ togail an t-Srùbain

£9.99

Anns a’ chiad nobhail aig Calum L. MacLeòid, tha am prìomh charactar Daibhidh Mac an Tòisich air a bhuaireadh le smuaintean draghail nach fhaigh e às a cheann.

Às dèidh dha beagan a chosnadh san Eilean le bhith a’ togail shrùban air an Tràigh Bhàin, thèid a bheatha troimhe chèile nuair a lorgas e corp anns an fheamainn, corp air nach robh sgeul nuair a dhùisg Daibhidh às an laigse dhan do thuit e. Mar a thuirt Moray Watson “chan e leabhar aotrom a th’ ann … tha e fada nas susbaintiche na sin.” (lèirmheas ann an STEALL 04)

Seòrsa
Tagaichean

Barrachd

Weight 1 kg
ISBN

978-1-900901-92-5

Published

2017

gd